euzg2020 eu2020

Úvodné slovo primátora mesta Záhreb

Dostatočne veľké, aby sme ho pomenovali metropolou a dostatočne malé pre príjemný život, naše mesto už po stáročia žilo chránené výškou vrcholu Sljeme a upokojené nížinou a čistou bystrou vodou rieky Savy.

Dotknite sa svojej zvedavosti a odhaľte prečo cestujúci, ktorí iba prechádzajú cez mesto chcú zostať ešte pár dni a prečo sa tí, ktorí zostanú niekoľko dni najčastejšie vrátia, a tí, ktorí zacítia tep a život Záhrebu chcú tu zostať navždy.

Ľudia a príroda v Záhrebe žijú v súlade a naše prianie dosiahnutia optimálnej rovnováhy príjemného života a produktívnej prace vždy bolo na prvom mieste.

Mestská samospráva rýchlo ustanovuje štandardy vhodné pre ľudí žijúce v meste a taktiež sa snaží návštevníkom a partnerom umožniť optimálne podmienky podnikania a náhodným cestujúcim ukázať atribúty, na ktoré je náš Zahreb hrdý.

Ako primátor, a vlastne iba prvý medzi rovnakými, už viac ako desať rokov bojujem, aby výnimočnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť ovládli týmto priestorom.

Váš primátor Milan Bandić

Milan Bandić, starosta
Milan Bandić, starosta
Jelena Pavičić Vukičević, Ph.D., zástupkyně starosty
Jelena Pavičić Vukičević, Ph.D., zástupkyně starosty
doc. Olivera Majić, Ph.D., zástupkyně starosty
doc. Olivera Majić, Ph.D., zástupkyně starosty
prof. Drago Prgomet, Ph.D., předseda Městského shromáždění Města Záhřebu
prof. Drago Prgomet, Ph.D., předseda Městského shromáždění Města Záhřebu