euzg2020 eu2020

A city gladly visited

Vďaka štandardom, ktoré sledujú potreby obyvateľov mesta, ale ktoré sú zároveň prispôsobene ako turistom, tak aj obchodným partnerom, Záhreb je stredoeurópskou oázou pre všetkých ktorí si prajú prijemne žiť, múdro investovať, ale aj pre tých, ktorí chcú kuknúť do jeho bohatých dejín a odhaliť početné rozprávky a zážitky, ktoré ponuka.

Výnimočné pohostinstvo obyvateľov, bohatá kultúrna a turistická ponuka sú dôvodom prečo mesto Zahreb bolo vyhlásene najlepšou vianočnou destináciou v Európe až trikrát zaradom. Okrem počas najkrajšieho obdobia vianočných zážitok, mágia mesta sa dá zažiť aj počas celého roku; v zelených parkoch a na záhrebských jazerách, na lesných stráňach Medvedice, pri fontánach a pomníkoch, v kvetných alejach, na námestiach, na uliciach a počas skúmania všetkých tajomných miest mesta, ktoré získa každé srdce.

Mesto Záhreb je jedným zo sociálne najcitlivejších miest v Chorvátskej republike, ktoré svojim obyvateľom poskytuje bezpečnosť a lepší životný štandard realizáciou veľa sociálnych opatrení a starostlivosťou o zdravotne postihnutých osobách, dohodcoch, deťoch a rodinách aj študentoch, ako aj aktívnou podporou humanitárnymi programami a projektami združení.

Záhreb je aj sídlom Chorvátskeho parlamentu, prezidenta Chorvátskej republiky a vlády Chorvátskej republiky.
Organizácia mestskej samosprávy
Mesto Záhreb vykonáva prácu zo samosprávneho rozsahu mesta a župy a má kompetencie aj pre práce štátnej samosprávy z rozsahu kompetencií Úradu štátnej samosprávy, a ktoré vykonávajú riadiace orgány mesta Záhreb.

Orgány mesta Záhreb:

Mestské zastupiteľstvo ako predstavujúci orgán


Mestské zastupiteľstvo mesta Záhreb je predstavujúcim orgánom obyvateľov mesta, ktorý stanoví rozhodnutia v rámci samosprávneho fungovania mesta Záhreb a vykonáva aj iné prace v súlade so zákonom a Štatútom mesta Záhreb. Poslancov Mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta v priamych voľbách.

Primátor ako výkonný orgán
Primátor mesta Záhreb predstavuje a zastupuje mesto Záhreb a je držiteľom výkonných záležitosti v meste Záhreb. Primátora a jeho dvoch zástupcov volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Rozhodnutím o organizácii a dosahu mestských samosprávnych organov boli stanovené 12 mestské úrady, 1 mestsky ústav a 3 špecializovane služby.

Mestská samospráva mesta Záhreb skladá sa zo 17 mestských častí a 218 miestnych rád, prostredníctvom ktorých sa obyvatelia, skrz svojich priamo zvolených predstaviteľov v ich radách, zúčastňujú v rozhodovaní o prácach, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život a prácu v užších miestnych jednotkách. Rady mestských častí sa aktívne zúčastňujú v spravovaný mesta od roku 2001 a od vtedy každý rok viac významnejšie prispievajú k spĺňaniu komunálnych a ostatných spoločných potrieb obyvateľov v širšej oblasti mesta, najmä vďaka čoraz viac úspešnejším plánovaním a realizáciou malých komunálnych akcii. Od roku 2009 svoj významný príspevok týmto aktivitám dávajú aj miestne rady.
Obyvateľstvo
demografické opatrenia
Základným cieľom mesta Záhreb je zabezpečovanie bezpečného a kvalitného života svojim obyvateľom, najmä mladým ľudom, rodinám, dohodcom a sociálne citlivej časti obyvateľstva. Už niekoľko rokov Zahreb zaznamenáva stály demografický rast, ktorý je výsledkom podporných demografických opatrení.

Mesto Záhreb predstavuje multikultúrne centrum Chorvátskej republiky, na ktorej území tradične prebývajú obyvatelia rôznych etnických, kultúrnych a náboženských vlastností a názorov, ktorí na zvláštny a nenahraditeľný spôsob prispievajú k bohatstvu a rôznorodosti záhrebského hospodárskeho, politického, kultúrneho a iného života.

Mesto Zahreb chráni, zlepšuje a propaguje ľudské práva, sociálnu ochranu a účasť obyvateľov v každodennom živote. V súlade s tým, niektorý z cieľov mesta sú: zlepšenie rodovej rovností vo verejnom živote a v rodine, bojovanie proti rasovej aj inej diskriminácie, ochrana práv sexuálnych, rasových, národnostných, náboženských a ostatných menšín, a pri tom aj posilnenie ich práv a slobôd. Okrem toho tiež sa podporuje rozvoj občianskej spoločnosti a práva na slobodu združovania rôznych aktérov, ktorí zastupujú potreby a záujmy jednotlivých skupín obyvateľov v miestnej spoločnosti.