euzg2020 eu2020

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Storočné lesy pokrývajú takmer tretinu celkového povrchu Záhrebu a sú to, ako zriedka kde, autochtónne a prírodné štruktúry, ktoré sú dobre zachované a tvoria určité druhy mestských oáz. V oblasti poľnohospodárstva a vidieckeho priestoru mesto Záhreb vykonáva miestnu poľnohospodársku politiku udržateľného vývoja v bližšom a v širšom prostredí, ktorá berie do úvahy Záhreb ako trhové centrum a všetky jeho prírodné podmienky, ktoré určujú prioritné oblasti pre poľnohospodárske a výrobné odvetvia.
Forestry
Projekt „Mestské záhrady“ – usporiadanie a vybavenie orných pôd vo vlastníctve mesta Záhreb bol vynikajúco prijatý a jeho cieľom je poskytnúť časť orných pôd na používanie obyvateľom mesta Záhreb na účely výroby potravín (zelenina a jahodové ovocie), korenín a kvetov pre vlastné potreby. Projekt predstavuje pozitívny príklad udržateľného využívania mestskej pôdy, ktorým sa môže zdokonaliť kvalita života obyvateľov v sociálnom, zdravotnom, ekonomickom a ekologickom zmysle. Mestské záhrady umožňujú dostupnosť zdravých potravín a zlepšujú domáci rozpočet obyvateľov, prispievajú k zachovaniu zdravšieho životného prostredia, zachovaniu biodiverzity, ekologickým znalostiam obyvateľov, pripojeniu s prírodou, zdravom spôsobe využívania voľného času a propagácii zdravého životného štýlu, ako aj vývoju partnerstva medzi mestom a obyvateľom.

Vidiecka infraštruktúra, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mestskej časti mesta je obrovsky potenciál na únik mestského obyvateľstva od davu, hluku a stresu, rýchleho mestského života, v ktorom sa môže nájsť pokoj, zeleň, čistý a čerstvý vzduch. Najcennejším klenotom sú záhrebské lesy, ktoré prežili stáročia, a majú, ako zriedka kde, dobre zachovanú a rozvrhnutú pôvodnú a prirodnú štruktúru, čím predstavujú určitý druh oázy v mestských podmienkach.

S ohľadom na unikátnu zmes mestského a vidieckeho, mesto Záhreb sa môže pochváliť aj vývojom vidieckeho cestovného turizmu, ktorý zahŕňa návštevu parkov prírody, a ostatnom dedičstve vo vidieckom priestore, panoramatické jazdy, vychutnávanie vidieckej krajiny a pobyt na turistických vidieckych farmách.
Animal Care
Sta tisíce domácich miláčikov v Záhrebe je dostatočným dôvodom, aby mesto Záhreb zrealizovalo zodpovednú a citlivú politiku ochrany a starostlivosti o zvieratkách, pri čom najmä upravuje podmienky a spôsoby chovania domácich miláčikov, vytvára pravidla o chovaniu domácich miláčikov a zabezpečuje fungovanie hygienickej služby. V súlade s tým venuje sa zvláštna pozornosť opusteným, strateným, zraneným a zneužívaným zvieratám, ktorých ochrana a starostlivosť sa zabezpečuje v Útulku pre nezaopatrené zvieratá mesta Záhreb (Dumovec) a Zoologickej záhrade mesta Záhreb .