euzg2020 eu2020

KULTÚRA

Uchovaním starostlivostí o energiu a víziu umelca ako aj všetky druhy tvorivého priemyslu, propagáciou rôznorodostí a umenia iných časti sveta, podporou spolupráce a mobility umelcov, Záhreb sa snaží svojim obyvateľom a návštevníkom umožniť zvláštnu kultúrnu skúsenosť svetového rozsahu. Je to miesto súčasnej umeleckej tvorby a promócie mestských kultúrnych hodnôt, kvôli tomu zaslúžené nesie titulu kultúrneho strediska Chorvátskej republiky. Ročne sa v Záhrebe zrealizuje približne 5000 kultúrnych a umeleckých udalostí, a tým sa stáva živým javiskom, ktoré rozvíja a propaguje kultúrne a umelecké aktivity a poskytuje finančné a manažérske úsilie, aby sa Záhreb stal európskym mestom kultúry. Udalosti ako sú Festival svetového divadla, Animafest – svetový festival animovaného filmu, Týždeň moderného tanca, Noc múzeí, Hudobné Bienále v Záhrebu, Medzinárodní bábkarský festival - PIF, Medzinárodný folklórny festival, Platforma ChR, Festival perforácie, Festival krátkych európskych príbehov, Festival nového cirkusu, Záhreb Dox, Festival svetovej literatúry, Záhreb film festival, Human Rights Film Festival, Subverzive festival, Festival tolerancie, IN music festival, Sezóna Queer Záhreb priťahujú veľký počet návštevníkov a turistov, ktorí si vychutnávajú ako v súčasnej, tak aj v tradičnej kultúrnej tvorbe.
Okrem v divadlách, múzeách, koncertových halách a iných inštitúcii, kultúrne udalosti sa vyvíjajú aj na mestských uliciach, vo dvoroch, ktoré sú architektonické perly mesta, na námestiach, v palácoch, kostoloch a na mnohých iných otvorených priestoroch a v ten spôsob tvoria a približujú kultúru najširšiemu kruhu obyvateľov a návštevníkov. Nesporné symboly mesta sú práve kultúrnohistorické celky ako je napríklad územie tzv. Starého mesta a Kaptolu s palácmi a kostolmi, ktoré symbolizujú 900 ročnú históriu mesta, ako aj jednotlivé kultúrne objekty a kultúrne inštitúcie, ako napríklad Chorvátske národne divadlo, Umelecký pavilón, Múzeum pre umenie a remeselníctvo, Múzeum Mimara, mestsky cintorín Mirogoj, palác Chorvátskej akadémie vedy a umenia, budovy Záhrebskej burzy, Chorvátskeho štátneho archívu, ale aj súčasných architektonických úspechov ako sú budova Nacionálnej a univerzitnej knižnice, Múzea súčasného umenia a Hudobnej akadémie.
TURIZMUS
Stálym vývojom kvalitnej turistickej ponuky a početnými investičnými aktivitami v turizme Zahreb sa stáva populárnou city break destináciou. Práve kvôli tomu sa v Záhrebe stále zaznamenáva rast počtu turistov, nárast počtu nocovaní a Zahreb bol niekoľkokrát vybráný za najlepšiu európsku destináciu. Záhrebský Vianočný trh, Cest is the best, Tanečne večery na Zrinjevci, Leto na Strosse, Záhrebské dvory a Mala tržnica sú iba niektoré z udalostí, ktoré metropolu zmenili na atraktívnu turistickú destináciu.
Záhrebské pohľadnice