euzg2020 eu2020

ZDRAVOTNÍCTVO

Mesto Záhreb má dlhú zdravotnú tradíciu a zdravotnú službu vyvinutú na najvyššej úrovni, pri čom jeho základným cieľom je všeobecné prijatie konceptu „Zdravie pre všetkých“, respektíve zabezpečenie obsiahlej lekárskej starostlivostí a liečby každého obyvatelia. Ochrana, zachovanie a zlepšenie zdravia v meste Záhreb je zabezpečená cez tri úrovne zdravotnej ochrany (primárnej, sekundárnej i terciárnej), ktoré sú vzájomne spojené odbornou a vedeckou spoluprácou.

S ohľadom na to, že je vývoj miestnej spoločností v prvom rade usmernený na zlepšovanie kvality a zlepšovanie zdravia, mesto Záhreb začalo a realizuje sériu programov a projektov s cieľom zlepšovania životnej kvality, uchovania a zlepšovania zdravia svojich obyvateľov, ktoré sa vzťahujú na oblasti zdravotnej propagácií, prevencií, včasnej diagnostiky, liečby a rehabilitácií.

Stratégia „Zdravie pre všetkých“ je založená na trvalom cieli dosiahnutia plného potenciálu zdravia pre všetkých, pri čom je najdôležitejšie zlepšiť a zachovať zdravie počas celého ľudského života a znížiť objavenie najčastejších chorôb a zranení dnešnej doby.

Mesto Záhreb sa zúčastňuje aj na projekte „Zdravé mestá“ Svetovej zdravotnej organizácie, čo predstavuje významnú podporu vývoju, práve nasmerovanú na zlepšenie a ochranu ľudského prostredia, podpora zdravému spôsobu života a zdravým vzťahom medzi ľuďmi v meste, preorientovaniu zdravotnej služby smerom k preventívnej medicíne a zlepšovaniu zdravia – jedným slovom, smerom k celospoločenskej politike zdravia.
ŠPORT
Držiteľ športových aktivít mesta Záhreb je Športový zväz mesta Záhreb, ktorý povzbudzuje, propaguje a vyvíja politiku zlepšenia športových aktivít. Vývoj záhrebského športu je založený na zapojeniu do športu čoraz väčšieho počtu obyvateľov ako aktívnych užívateľov športových programov, na vývoju mladých športovcov a vytváraní kontinuity špičkových športových výsledkov.
REKREÁCIA
Talentovaným športovcom sa, najmä tým popredným, ktorí udržiavajú mestské a nacionálne kvality športu, snažíme zabezpečiť čím lepšie podmienky na športové prípravy na zúčastnenie sa na domácich a medzinárodných súťažiach. Tak isto sú zdôraznené aj aktivity, usmernené na zabezpečenie najlepších podmienok na vývoj a zlepšenie športu pre zdravotne postihnuté osoby a športu pre nepočujúcich. Kvôli tomu, mesto Záhreb vlastní až 162 športových objektov, na ktorých táto početná športová populácia realizuje svoj široký program. Popri tomu, na záhrebských športových objektoch sa uskutočňujú športové udalosti svetového významu.

Okrem tradíciou a vyvinutosťou, záhrebský šport sa môže pochváliť aj výsledkami, ktoré sú viditeľné z faktu, že najväčšia časť chorvátskych športových vyznamenaní patrí záhrebskému športu. Okrem organizovania súťažných športových aktivít, mesto Záhreb organizuje aj veľa rôznych športovo-rekreačných aktivít, medzi ktorými sú aj „Šport pre všetkých“, „Svetový deň chôdze“, Záhrebsky maratón a mnohé iné.
Šport v číslach: Športový zväz mesta Záhreb a 71 združených členov, z čoho 61 zväzov, 6 pridružených členov a 3 dočasných členov, približne 800 klubov, a približne 20 profesionálnych športových združení; 18.500 aktívnych športovcov seniorov, 40 000 športovcov mladšieho veku a ešte 50 000 rekreačných športovcov; približne 1.100 združení, obchodných spoločností a inštitúcií, ktoré fungujú v Meste Zahreb a boli registrovane v súlade so Zákonom o športe. Uvedené organizácie zhromažďujú svojich členov a vykonávajú rôzne športové programy a aktivity; 162 športových objektov je vo vlastníctve mesta.
CYKLISTIKA
Rýchla a finančne dostupná preprava do požadovaného cieľa na krátke (ale, aj na dlhé) trate, zdravý telocvik, ekologicky prijateľné riešenie, športová aktivita a vynikajúca rekreácia – všetko to ponúka cyklistika. Cyklistika sa stáva čoraz populárnejším športom, a sériou projektov mesto Záhreb v posledných pár rokov veľa investovalo do cyklistickej infraštruktúry a povzbudzovalo obyvateľov, ale aj turistov, na častejšie používanie bicykla ako prepravného prostriedku.
V meste Záhreb cyklistická doprava sa stáva čoraz dôležitejšou, najmä v dnešnej dobe znečistenia a veľkého počtu automobilov, ktoré vytvárajú dopravné zápchy. Cyklistom sa snažíme zabezpečiť voľný pohyb cez mesto, sledujeme trendy, rozširujeme siete cyklotrás, budujeme cyklistickú kultúru.

Brožúra >