euzg2020 eu2020

Hospodárstvo

Koncentrácia obchodných subjektov, respektíve podnikateľov, vzdelávacia pracovná sila, rôznorodá ponuka špecializovaných obchodných služieb a vyvinutosť jednotlivých vysokotechnologických hospodárskych sektorov sú vývojove sily mesta Záhreb. Mestská samospráva pomocou aktívnej politiki nepretržite vyvíja, propaguje a realizuje inovačne nápady a kapitálové projekty o čom najlepšie svedčí údaj, že sa viac ako 50% priamych zahraničných investícií a skoro tretina HDP Chorvátskej republiky generuje práve v Záhrebe.

Mesto Záhreb, ako držiteľ celkového hospodárstva Chorvátskej republiky, kvôli tomu, že sa považuje za obchodne, priemyselne, vedecké, vzdelávacie a finančne centrum, posilňuje a vyvíja hospodárstvo na základe podnikania, znalostí a inovácií a kvalitného trhu tovarov a služieb, pri čom zvlášť vyvíja a zlepšuje trh práce a vzdelávací systém. Vďaka takýmto aktivitám dáva najavo, že chce byt priateľom podnikania a v rámci svojej kompetencií v oblasti hospodárstva a hospodárskej infraštruktúry sa snaží robiť všetko z cieľom otvárania nových pracovných miest a vytvárania lepšej materiálnej a sociálnej perspektívy obyvateľov.

Prostredníctvom podnikania Záhrebského holdingu, ktorý je v 100%-tnom vlastníctve mesta Záhreb, propaguje sa efektívne poskytovanie komunálnych služieb a ostatných mestských služieb.

Ako majiteľ a zakladateľ ZICER-u mesto Záhreb je podporou všetkým ktorí si chcú vyskúšať plávanie v podnikateľských vodách, tak ž poskytne vývoj inovačného nápadu alebo produktu.
Doprava
Dopravne spojenie: Mesto Záhreb sa nachádza v ústrednej časti Chorvátska, čo umožňuje rýchle a jednoduché spojenie ako s kontinentálnymi tak aj s pobrežnými časťami krajiny. Novovybudovane letisko dr. Franjo Tuđman, vzdialene iba 20 minut od centra mesta, zabezpečuje spojenie s mnohými európskymi mestami a ešte ponuka aj priame lety do Kanady, Ázie a do Ruska.

Ak radšej cestujete autom musíte vedieť, že Záhreb je umiestnení na trans-európskych dopravných koridoroch, ktorý spájajú západnú a východnú Európu ako aj jej juh zo severom. Chorvátske diaľnice, infraštruktúrne jedny z najlepších v Európe, spájajú nás zo všetkými našimi susedmi a umožňujú ľahký prístup do všetkých kútov Chorvátska. Od Zahrebú do Jadranského mora potrebujete iba dve hodiny jazdy po diaľnici!

Autobusová stanica Záhreb nachádza sa v blízkosti centra mesta a svojim zákazníkom umožňuje rýchlu a bezpečnú prepravu. Má 44 peróny a jej autobusy spájajú Zahreb z ostatnými časťami Chorvátska a z väčšinou ostatných európskych ústredí.

Čo sa týka železničnej dopravy, mesto Záhreb je dobre spojené systémom Mestsko-prímestskej železnice.

Neustálym investovaním do mestskej verejnej dopravy aj v tomto ohľade dosvedčuje titul metropoly; modernizujú sa aj električky, najmä od roku 2005, keď prvá nízkopodlažná električka domácej výroby začala voziť záhrebskými ulicami. Ukončenie investičných projektov, ktoré tiež znamená aj nová autobusy, ako aj vozidla špecializovane na prepravu zdravotne postihnutých osôb, Zahreb sa patrí ku mestám z vysokým štandardom keď ide o mestskú verejnú dopravu.
Energetika
Mesto Záhreb, ako hlavne mesto Chorvátskej republiky, má povinnosť a zodpovednosť neustále implementovať účinnú energetickú politiku a politiku ochrany životného prostredia zo základným cieľom vytvárania podmienok pre trvalo udržateľný vývoj, to znamená rozvoj ktorý, spĺňa potreby súčasných generácii, a zároveň, v súlade s prírodou, zabezpečí budúcim generáciám uspokojenie svojich potrieb. Pravé kvôli tomu, mestská sprava mesta Záhreb rozhodne a aktívne vykonáva plánované opatrenia a procesy trvalo udržateľného rozvoja energetiky pre realizáciu vízie: Mesto Záhreb – mesto udržateľného vývoja.
Životné prostredie
Pre trvali úspech takého úsilia najdôležitejšie je vyvíjať vedomie o trvalo udržateľnom rozvoji životného prostredia na úrovni každého jednotlivca ako aj na úrovni spoločnosti ako celku, pri čom Mesto Zahreb zvláštnu pozornosť venuje deťom a mladým. Z toho dôvodu, jeden z dôležitých projektov mesta Záhreb predstavujú eko-školy a eko-škôlky, s programom usmernením na výchovu a vzdelanie pre ochranu životného prostredia. Učenie o ochrane životného prostredia a racionálnom nakladaní s odpadom je najlepšie začať od mladého veku, aby diéta vyvinulo vedomosti, zručnosti a zvyky ochrany životného prostredia a od mladého veku vyvinulo vedomie o potrebe zodpovedného správania voči prírode a jej zdrojom. Takým spôsobom, vytvoríme nové generácie ekologicky uvedomelých mladých ľudí, ktorí už budú mat implementovane pozitívne zvyky a tým sa stanú zárukou čistej a bezpečnej budúcnosti.