euzg2020 eu2020

SOCIÁLNA OCHRANA

Záhreb by sa mohol nazvať mestom, ktoré vyvíja a povzbudzuje výnimočnosť v každej časti svojho fungovania, najmä v oblasti vzdelania a sociálnej ochrany, v ktorých boli dosiahnuté vysoké normy starostlivosti o svojich obyvateľoch.

Ako jedno zo sociálne najcitlivejších miest v Chorvátskej republike, Záhreb veľkú pozornosť venuje sociálnej starostlivosti, zabezpečeniu práv, pomoci a ochrane tých, ktorí sa kvôli rozličným životným podmienkam ocitli v núdzi. Mesto Záhreb sa dodatočne stará o obyvateľov zlepšovaním ich životných podmienok a v tom sú zastúpene všetky vekové kategórie, od najmenších detí do obyvateľov staršieho veku.

Nepretržite sa sledujú potreby obyvateľov a vytvárajú sa opatrenia, ktoré zahŕňajú konkrétne pomoci vo forme nátury, stravy, finančnej pomoci, ubytovania a ostatných sociálnych služieb pre všetky vekove kategórie našich spoluobyvateľov, od novorodených deti do osôb staršieho životného veku, zdravotne postihnuté osoby, obeti násilia a ostatné marginalizované skupiny, pri čom často zabezpečujeme nadštandardné práva a služby.

Vo významnej miere sa používa možnosť získania finančných prostriedkov cez projekty ktoré sa prihlasujú cez Európsky sociálny fond ako aj cez programy Európskej únie v partnerstve zo združeniami a inštitúciami na území mesta Záhreb ako aj ostatnými jednotkami miestnej samosprávy, inštitúciami a združeniami z iných štátov.
VÝCHOVA
Vďaka veľkému počtu výchovno-vzdelávacích inštitúcií ako aj rôznorodosti služieb a programov mesto Záhreb ponúka veľké množstvo možnosti pre deti a mládež, ako aj pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať v systéme celoživotného vzdelania. O kvalite vzdelávacích inštitúcií svedči aj skutočnosť že žiaci aj študenti zo Záhrebu pravidelne vyhrávajú ceny na regionálnych a štátnych súťažiach, najmä z oblasti multimédií a IT technológií a matematických vied. Mesto ponuka široký rozsah predškolských, zakladoškolskih a stredoškolských inštitúcií používajúcich francúzsky, anglický a nemecký jazyk na základe rozdielnych národnostných učebných programov (chorvátsky, nemecký, francúzsky, britský a americký) ako aj medzinárodne certifikovane programy ako IB diplom, Middle Years a Primary Years, potom Cambrige Secondary a Advanced kvalifikácie.
VZDELANIE
Univerzita v Záhrebe je najstaršia, najväčšia a v akademickom a výskumnom zmysle aj vedúca Univerzita v Chorvátskej republike, ktorá ponúka široký rozsah rozsiahleho vysokoškolského vzdelania v biomedicínskej, biomechanickej, spoločensko-humanitnej, prírodovednej, technickej a umeleckej oblasti. Má zvláštnu úlohu a zodpovednosť v uchovaní a zlepšení národnostného vedeckého, intelektuálneho a kultúrneho dedičstva a v upevnení medzinárodného uznania a atraktivity chorvátskeho vysokého vzdelania a vedy. Záhreb súčasne ponúka aj veľmi široký rozsah vysokých škôl ako aj súkromných vysokoškolských inštitúcií.